Foto-knihovna

Služby

Poskytujeme fyzickým a právnickým osobám právní služby ve všech odvětvích práva:

  • zastupování před soudy a orgány státní správy
  • vedení kompletní agendy právnických osob
  • obhajobu v trestních věcech
  • právní poradenství
  • vypracování nebo připomínkování návrhů, smluv, vyjádření a žádostí
  • právní pomoc při výkonu rozhodnutí, konkursech a vyrovnání
  • správa nemovitostí (smlouvy, převody, žaloby)
  • a jiné

 

Na tomto místě si vás dovolujeme upozornit na možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů - do této kategorie spadají mimo jiné i spory mezi advokátem a klientem, pokud je klient v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice najdete na webu České obchodní inspekce.

Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi advokátem a klientem je zapotřebí zasílat na Českou advokátní komoru (www.cak.cz).