Foto-knihovna

O společnosti

Advokátní kancelář Sabotinov & Sabotinova, s.r.o., byla založena v roce 2011, přičemž tato plynule navázala na činnost obou společníků jakožto samostatných advokátů.

Advokátní kancelář (jakožto obchodní korporace) je pak zapsána v rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 30076. V souladu s platnou právní úpravou má Advokátní kancelář uzavřenou profesní pojistku s pojistným krytím ve výši 100 mil. korun českých.

JUDr. Vencislav Sabotinov, advokát, rozhodce

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11990 a je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul doktor práv. Výkon advokacie jako samostatný advokát od roku 2008, se zaměřením na obchodní a trestní právo.

2016 - lektorská činnost pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
2016 - lektorská činnost pro Gaudens s.r.o.
2015 - Publikační činnost pro Wolters Kluwers a.s. (ASPI)
2015 - Zapsán na seznam rozhodců stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, viz www.soud.cz
2014 - Člen Jednoty českých právníků
2011 - Výkon advokacie jako společník Advokátní kanceláře Sabotinov & Sabotinova, s.r.o.
2008 - Výkon advokacie jako samostatný advokát od roku 2008, se zaměřením na civilní spory a trestní právo.
2007 - Advokátní zkouška
2006 - Rigorozní zkouška
2005-2007 - Výkon praxe advokátního koncipienta v AK Jana Libusová, Louny
2004-2005 - Výkon praxe advokátního koncipienta v AK Richard Maleček, Praha
2004 - Odborná stáž na Státním zastupitelství v Litoměřicích
2003 - Odborná stáž na právním odd. společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group
1999-2004 - Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
1999 - Maturitní zkouška (Gymnasium Josefa Jungmanna, Litoměřice)

JUDr. Lucie Sabotinova, advokátka

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11991 a je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, rovněž získala akademický titul doktor práv. Výkon advokacie jako samostatná advokátka od roku 2008 se zaměřením na občanské a rodinné právo.

2011 - Výkon advokacie jako společník Advokátní kanceláře Sabotinov & Sabotinova, s.r.o.
2008 - Výkon advokacie jako samostatná advokátka
2007 - Advokátní zkouška
2006 - Rigorozní zkouška
2004-2007 - Výkon praxe advokátního koncipienta v AK JUDr. Ivana Vávry, Litoměřice
2004 - Odborná stáž na Státním zastupitelství v Litoměřicích
2003 - Odborná stáž na právním odd. společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group
1999-2004 - Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
1999 - Maturitní zkouška (Střední pedagogická škola a Gymnásium Znojmo)

Mgr. Michaela Kodedová, advokátka, trvale spolupracující s AK Sabotinov & Sabotinova, s.r.o.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16269.

2015 - Advokátní zkouška
2011 - Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Sabotinov & Sabotinova, s.r.o.
2006-2011 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, obor právo
2002-2006 - Gymnázium Lovosice, Sady Pionýrů 600/6, Lovosice 410 02

Jolana Mála, asistentka