JUDr. Vencislav Sabotinov

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11990 a je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul doktor práv. Zapsán na seznam rozhodců stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, viz www.soud.cz

JUDr. Lucie Sabotinova

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11991 a je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získala akademický titul doktor práv.


Kontakt

Advokátní kancelář Sabotinov & Sabotinova, s.r.o.
Mrázova 845/9
412 01 Litoměřice

IČ: 28742826
DIČ: CZ28742826

Tel./fax: +420 416 531 803
E-mail: info@aksab.cz